شورای مرکزی التیام

shora

مهسان احمدی

مسئول روابط عمومی
اعضای التیام

الهام فخری

مسئول مددکاری
اعضای التیام

زهرا حیدری

مسئول مددکاری
اعضای التیام

دانیال آل بویه

مسئول خیریه (دبیر)
اعضای التیام

عاطفه نجار

مسئول امور مالی و حسابداری
اعضای التیام

نسترن خاجوند

مسئول امور آموزش
اعضای التیام

محمد هادی شکر اللهی

مسئول امور اجرایی

اعضای شورای مرکزی التیام در سازماندهی جدید

در قالب شش تیم متشکل از زیرگروه های مختلف به همراه دبیر خیریه، به فعالیت و همکاری می‌پردازند.

دبیر و مسئول خیریه:

وظیفه اصلی دبیر به عنوان مسئول خیریه نظارت بر عملکرد تیم‌ها و ایجاد هماهنگی بین آن‌هاست. پس از گذشت یک دوره‌ی تقریبا ۶ ماهه از انتخابات شورای مرکزی، دبیر خیریه از میان اعضای شورا به مدت یکسال انتخاب میگردد‌.

روابط عمومی:

تیم روابط عمومی التیام متشکل از زیرمجموعه های تولید محتوا (تحریریه، عکاسی و تیم طراحی)، تبلیغات و فضای مجازی، مطبوعات و هم‌چنین فروشگاه قاصدک می‌باشد و اطلاع رسانی و امور ارتباطی خیریه برعهده‌ی این تیم می‌باشد.

تیم مددکاری:

این تیم متشکل از دو قسمت مددکاری درمان و مددکاری اجتماعی است و مسئولیت این تیم بر عهده‌ی دو تن از اعضای شورای مرکزی می‌باشد.
این تیم، با همکاری مددکاری بیمارستان‌ها و خیریه‌های مختلف پس از شناسایی صحیح افراد نیازمند، پس از ثبت و ایجاد پرونده، حتی الامکان نسبت به حل مشکلات این عزیزان اقدام می‌نماید.

امور مالی و حسابداری:

مدیریت امور حسابداری و مواردی چون گردش مالی حساب های خیریه، میزان کمک های انجام شده و همچنین گزارش‌دهی منظم به شورای مرکزی بر عهده این تیم می‌باشد. همچنین اعطای وام قرض الحسنه به افراد نیازمند شناسایی شده، انبارداری و ثبت دارایی های خیریه نیز از وظایف مسئول امور مالی است.

تیم آموزش:

این تیم متشکل است از دو زیرگروه شامل مسئول بازدید‌های ماهانه التیام به ویژه از بخش اطفال بیمارستان های وابسته به دانشگاه و مسئول کارگاه‌ها که با برگزاری کارگاه های مختلف سعی در آموزش مفاهیمی همچون چگونگی ایجاد ارتباط صحیح و موثر میان کادر درمان و بیماران به ویژه کودکان دارد.

تیم اجرایی:

این بخش از شورای مرکزی متشکل از تیم سفیران و مسئول رویداد‌های التیام است. تعدادی از دانشجویان داوطلب از داخل و خارج دانشگاه تیم سفیران را تشکیل داده اند که وظیفه اصلی آن‌ها معرفی خیریه به افراد و همکاری با مسئول رویداد‌ها در برگزاری و اجرای طرح های مختلف از جمله ارزاق، همایش خیرین، بازارچه‌ها، جشن ها و … است.