۵ هزار تومان/پنجم هرماه

طرح پنج درپنج

  • پنجم هر ماه با پرداخت تنها پنج هزار تومان سهمی در درمان بیماران نیازمند داشته باشیم.
لینک پرداخت

پرداخت مستقیم/زمان دلخواه

کمک به خیریه دانشجویی التیام

  • ما با شما سرآغاز اتفاقات قشنگیم
لینک پرداخت