خیریه‌ی دانشجویی التیام در خرداد ماه سال ۹۳ در دانشگاه علوم پزشکی ایران تاسیس شد تا تبلوری باشد از انسان دوستی و دغدغه مندی دانشجویانی که می‌خواستند تا آن جا که دستانشان توان دارد محنت ناخوشی را که توامان است با رنج تنگ‌دستی از دوش بیماران نیازمند بردارند و چنان جانانه در این راه ثابت قدم بودند که نشان افتخاراتی چون “برترین خیریه‌ی دانشجویی وزارت  بهداشت” و “دریافت تندیس ملی نیکوکاری از وزیر بهداشت” بر سینه التیام می‌درخشد اما آنچه بدان می‌اندیشیم والاتر است و نیازمند یاری پرمهر و دستان سخاوتمندتان هستیم برای رشد و بالیدن بیشتر..

 

افتخارات خیریه دانشجویی التیام

نشان ملی نیکوکاری وزارت بهداشت

طی سفر وزیر بهداشت به کرمانشاه به منظور افتتاح و بهره برداری از پروژه های بهداشتی و درمانی بازسازی شده، از خیرین فعال در مناطق زلزله زده‌ی غرب کرمانشاه تشکر و قدرانی به عمل آمد‌.
عملیات ساخت و بازسازی مراکز بهداشت از مهم ترین و عمده ترین فعالیت‌های صورت گرفته در این مناطق بود که بازسازی کامل یکی از این ۲۷ خانه‌ی بهداشت (خانه‌ی بهداشت روستای آینه شهرستان سرپل ذهاب) توسط التیام انجام شد که به همین منظور، نشان ملی نیکوکاری توسط وزیر بهداشت به این خیریه تعلق گرفت، و نام این خانه‌ی بهداشت التیام نام گذاری شد.

eltiam

برترین خیریه وزارت بهداشت درآذرسال ۱۳۹۵

انتخاب کانون خیریه دانشجویی التیام به عنوان خیریه برتر وزارت بهداشت در ششمین آئین اعطای تندیس فداکاری دانشجویان ایران

التیام

اهداف خیریه دانشجویی التیام

شورای مرکزی التیام

shora

مهسان احمدی

مسئول روابط عمومی
اعضای التیام

الهام فخری

مسئول مددکاری
اعضای التیام

زهرا حیدری

مسئول مددکاری
اعضای التیام

دانیال آل بویه

مسئول خیریه (دبیر)
اعضای التیام

عاطفه نجار

مسئول امور مالی و حسابداری
اعضای التیام

نسترن خاجوند

مسئول امور آموزش
اعضای التیام

محمد هادی شکر اللهی

مسئول امور اجرایی