بایگانی دسته بندی برای دلقک درمانی

دومین دوره دلقک درمانی

دومین دوره دلقک درمانی

دومین دوره #دلقک_درمانی التیام با هدف آموزش نحوه‌ی ارتباط صحیح با بیماران به ویژه اطفال در قالبی جدید، در تاریخ بیستم بهمن ماه آغاز شد. طی سه جلسه‌ی برگزار شده از این کارگاه شرکت کنندگان…
اولین دوره دلقک درمانی

اولین دوره دلقک درمانی

اولین دوره دلقک درمانی با همراهی جمعی از دانشجویان توسط خیریه دانشجویی التیام در ده جلسه در مرداد و شهریور ماه برگزار شد. این دوره، برای اولین بار، باهدف بهبود ارتباط کادر درمان با بیماران…