پنجمین بازارچه به رسم باران
۱۰ اسفند
پنجمین بازارچه به رسم باران
  • ۱۲:۰۰-۱۷:۰۰
  • تهران- بزرگراه همت – جنب برج میلاد – دانشگاه علوم پزشکی ایران
دهمین دوره ی طرح ارزاق ماه مبارک رمضان
۰۵ اردیبهشت
دهمین دوره ی طرح ارزاق ماه مبارک رمضان
  • ۰۰:۰۰
  • تهران- بزرگراه همت – جنب برج میلاد – دانشگاه علوم پزشکی ایران
دومین همایش خیرین خیریه التیام
۲۵ تیر
دومین همایش خیرین خیریه التیام
  • ۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
  • تهران- بزرگراه همت – جنب برج میلاد – دانشگاه علوم پزشکی ایران -سالن همایش‌های بین المللی رازی