021-88610116 Info@eltiam-charity.ir

فرم ثبت اطلاعات و اعلام همکاری

فرم ثبت اطلاعات و اعلام همکاری

فرم ثبت اطلاعات و اعلام همکاری با خیریه دانشجویی التیام

از تمام شما همران التیام دعوت می‌شود جهت عضویت رسمی در این خیریه نسبت به تکمیل فرم ثبت اطلاعات اقدام نمایید. همچین میتوانید تمایل خود به همکاری در هر یک از بخش های التیام را از طریق همین فرم اعلام کنید.
  • اگر دانشجو نیستید عدد ۰ را وارد نمایید.
  • برای ثبت آیدی لطفا علامت @ بگذارید.
fa_IRPersian
fa_IRPersian