کمک به نیازمندان/زمان دلخواه

وام التیام

  • با حمایت شما عزیزان وام التیامی به افراد نیازمند واجد شرایط تعلق میگیرد(شرایط برگشت وام نیز نوشته شده است)
لینک فرم

پرداخت مستقیم/زمان دلخواه

کمک به خیریه دانشجویی التیام

  • ما با شما سرآغاز اتفاقات قشنگیم
لینک پرداخت

۵ هزار تومان/پنجم هر ماه

طرح پنج در پنج

  • پنجم هر ماه با پرداخت تنها پنج هزار تومان سهمی در درمان بیماران نیازمند داشته باشیم.
لینک پرداخت