021-88610116 Info@eltiam-charity.ir

گلریزان

طرح گلریزان مجازی به منظور جمع آوری کمک‌های مالی برای هزینه‌های مراقبت، درمان و داروی بیماران نیازمند شناسایی شده و مورد تایید خیریه‌ی دانشجویی التیام کلید خورد و امید است با همراهی شما خیرین ارجمند گامی موثر در این جهت برداشته شود.

https://eltiam-charity.ir/product/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-45/

هیچ محصولی یافت نشد.

fa_IRPersian
fa_IRPersian