اولین دوره دلقک درمانی – گزارش پایانی

اولین دوره دلقک درمانی با همراهی جمعی از دانشجویان توسط خیریه دانشجویی التیام در ده جلسه در مرداد و شهریور ماه برگزار شد.
این دوره، برای اولین بار، باهدف بهبود ارتباط کادر درمان با بیماران و آموزش روش‌های اجرا و ارتباط صحیح مانند ارتباط با کودک، تئاتر کودکان، آموزش بازیگری، خلاقیت در اجرا و بازی، نمایش عروسکی و ساخت عروسک و دست سازه برگزار شد.
سپس در بازدیدی که از بخش اطفال بیمارستان رسول اکرم صورت گرفت، دانشجویان به اجرای نمایش و تئاتر و سرگرمی پرداختند.